11.Sınıf Temel Düzey Matematik Konuları

Posted on by 2 comments

2015-2016 yılından itibaren okutulmaya başlanacak olan 11.Sınıf Matematik Temel Düzey Müfredat Konuları,Temel 3 bölümden oluşmaktadır.

SAYILAR ve CEBİR
Sayı Dizileri
Bölünebilme
Bilinçli Tüketici Aritmetiği
GEOMETRİ
Ölçme
VERİ ve OLASILIK
Veri Analizi
Olasılık

11.Sınıf Matematik Temel Düzey Öğretim Programı Hakkında:

11 ve 12. Sınıflar Matematik Dersi Temel Düzey Öğretim Programı öğrencilerin okul sonrasında matematikten günlük yaşantılarında ve iş hayatlarında aktif olarak yararlanabilmelerini, kararlarında matematiği iyi bir analiz aracı olarak kullanabilmelerini amaçlamaktadır. Bu kapsamda öğrencilerin 9 ve 10. sınıflarda öğrendikleri bazı kavram ve ilişkiler günlük yaşam temelli problemler aracılığı ile ele alınmaktadır. Bu yolla bir üst öğrenim seviyesinde matematik ağırlıklı bir program tercih etmeyen öğrencilerin günlük yaşamda karşılaştıkları problemlerin üstesinden daha etkili bir şekilde gelmeleri öngörülmektedir. Öğrencilerin problem çözme becerilerinin geliştirilmesi programın temel hedeflerindendir. Arzulanan bu amaçlara ulaşılabilmesi için aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

• Öğrenciler günlük hayatla ilişkili problem durumları ile karşı karşıya bırakılmalı, onlara bunların üstesinden gelmenin yolları öğretilmelidir.
• Tasarlanan gerçek/gerçekçi hayat problemleri öğrencilere, akıl yürütme ve karar vermelerini gerektirecek durumlar barındırmalıdır.
• Problemler öğrencilerin kültürel çevrelerine uygun, ailelerini ve yakın çevrelerini içine alan
gerçek yaşam bağlamları ile ilişkilendirilmelidir.
• Derslerde, hayattaki olaylardan ve problemlerden başlanmalı, bazı konu ve kavramların öğrenilmesine bir ihtiyaç hissettirilmelidir. Bu çerçevede ilgili kavramlar problemin çözüm sürecinde irdelenmelidir.
Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı aracılığı ile öğrencilerin verileri toplamaları, düzenlemeleri,analiz etmeleri ve elde ettiği sonuçları sınıfta sunmaları sağlanmalıdır.


    

2 comments on “11.Sınıf Temel Düzey Matematik Konuları

  1. 11.sınıf temel matematik ölçme konusu ile ilgili soru paylaşırmısınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir