İleri Matematik Kitabı Sayfa 187 Cevapları – Nova Yayınları


Bu sayfada temel açıların trigonometrik oranları ve oranlar arasındaki bağıntılarla ilgili alıştırmalar olduğu için bunlarla ilgili bir kaç hususu vurgulayalım:

Konuyu yukarıdaki resimle özetlemeye çalıştım.Bunu biraz izah etmeye çalışayım.Bunlar:
a) Yatay eksen kosinüs ekseni,dikey eksen sinüs ekseni.Bu nedenle bu eksenlere karşılık gelen 0,90,180,270 ve 360 dereceli açıların sinüsü ya 1 (-1) ‘dir yada 0’dır.
b) Buna karar vermek için şuna dikkat edeceğiz:Bir açının birim çemberi kestiği noktanın birinci bileşeni o açının kosinüsü,ikinci bileşeni o açının sinüsü olur.Çünkü A(x,y) x ekseni kosinüs ekseni, y ekseni sinüs eksenidir artık.
Örneğin;90 derecenin karşılık geldiği noktanın bileşenleri B(0,1) olduğu için Sin90=1, Cos90=0
c) Bir açının işareti bölgelere göre değişir.Bunu belirlemek için eksenlerin sağ ve üst kısımlarının pozitif(+),aşağı ve sol tarafın negatif(-) olduğunu biliyor olmamız yeterli.Tanjantın ve kotanjantın işareti, sinüs ve kosinüsün aynı işaretli olduğu bölgelerde pozitif,zıt olduğu bölgelerde negatiftir.
Örneğin:150 dereceli açının trigonometrik işaretlerini belirleyelim.150 derecelik açı 2.bölgededir.Ve ikinci bölgede sinüs +, kosinüs – ve bunlar zıt olduğu için diğerleri negatiftir.Yani; sin150(+),cos150(-),tan150(-),cot150(-)
d) Belli bir oran verilip diğer oranlar verildiğinde sayısal değeri bulmak için dik üçgenden yararlanırız.İşaretlerini c’de anlattığım gibi belirleriz.
e) Trigonometrik oranlarla ilgili sadeleştirme sorularında ilgili formülleri zaten sorunun çözümünün hemen yanında verdim.

Yalnız şunu da söyleyeyim;bu sayfadaki 2.soruyu çözebilmeniz için bir asının esas ölçüsünün nasıl bulunduğunu tekrar etmeniz gerekir

2017-2018 Yılı 11.Sınıf İleri Matematik Kitabı Sayfa 167 Cevapları-Çözümleri –Nova Yayınları


    

2 comments on “İleri Matematik Kitabı Sayfa 187 Cevapları – Nova Yayınları

  1. Sayfa 208 den sonrasida yayinlansin

    • Biraz zamana ihtiyacımız var.İnşallah kısa sürede bitirmeye çalışacağız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir