İleri Matematik Kitabı Sayfa 161 Cevapları – Nova Yayınları

Posted on by 0 comment

Diğer bir çok sayfanın çözümünde olduğu gibi önce alıştırmalarla ilgili bazı temel bilgileri,noktaları hatırlatmakta yarar görüyoruz.Bu sayfada yönlü açıyla ve açı ölçü birimleri ile ilgili temel sorular yer almaktadır.Bu nedenle yönü açı ve açı ölçü birimleriyle ilgili bir kaç hususu vurgulayalım:

Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim kümesine, açı denir.

Saatin yelkovanının dönme yönüne negatif yön; saatin yelkovanının dönme yönünün tersine ise pozitif yön denir.

Açıyı oluşturan iki ışından birini başlangıç, diğerini bitim kenarı olarak aldığımızda oluşan açıya, yönlü açı denir.
Bir açı, köşesi etrafında iki yönde hareket edebilir.Saatin yelkovanının yönünün tersi yönde hareket eden açıya pozitif yönlü açı; tersine ise negatif yönlü açı denir.

Bir açının köşesini merkez kabul eden bir çemberin, açının iç bölgesiyle kesişen parçasına o açının gördüğü yay denir.

Bir çember yayının 360 ‘da 1’ini gören merkez açının ölçüsüne 1 derece denir ve 1° ile gösterilir.Bir çemberde yarıçap uzunluğunu gören merkez açının ölçüsüne 1 radyan denir.
Bir çemberde tam açının ölçüsü derece cinsinden 360°, radyan cinsinden 2π dir.
Bu durumda 360° = 2π radyan olarak yazılabilir.

Derece ve radyan, açı ölçü birimleridir. Bu yüzden π sayısının değeri 180° olarak algılanmamalıdır.Sadece ölçüsü π radyan olan bir açının derece cinsinden ölçüsü 180° dir.

2017-2018 Yılı 11.Sınıf İleri Matematik Kitabı Sayfa 161 Cevapları-ÇözümleriNova Yayınları

 


    

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir