Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları – Ada yayınları

Posted on by 1 comment

Konunun özetine ve çözümlere geçmeden 11.sınıf öğrencileri için mantık konusunun bu bölümü ile ilgili şu hatırlatmayı yapayım;bildiğiniz gibi matematik müfredatı değiştiği için bu yıldan itibaren YGS ve LYS matematik sorularının konu dağılımları da değişecek.
Bu nedenle ben,bu yıldan itibaren ispat yöntemlerinden soru geleceğini düşünüyor ve ispat yöntemlerinin gerektiği gibi öğrenilmesini savunuyorum.Çok da ayrıntıya girmeden ana hatları ile ele almadan geçmemenizi tavsiye ediyorum.

Bu sayfadaki alıştırmalar ispat yöntemleriyle ilgili.Bu nedenle önce, ispat yöntemleri ile ilgili bazı hatırlatmaları yapmanın doğru olacağına inanıyorum.

Tanımsız terim:Bir terimin anlamını açıklamaya terimi tanımlamak denir. Ancak her terimi tanımlamak mümkün değildir. Tanımlayamadığımız terimlere de tanımsız terim denir.

Aksiyom:Doğru olduğu apaçık görülen, yani doğruluğunu ispatsız kabul edilen önermelere aksiyom denir.

Teorem:Doğruluğu ispatlanabilen önermelere, teorem denir. p önermesi doğru iken p–>q önermesi doğru ise p–>q önermesi bir teoremdir.Bu teoremde p önermesine teoremin hipotezi, q önermesine de teoremin hükmü denir.

ispyontemleri

İspat Yöntemleri

Aksine Örnek Verme Yöntemi ile İspat:Bir teoremi sağlamayan bir örnek vererek bu teoremin yanlış olduğu söylenir. Bu tür ispata aksine örnek verme yöntemi ile ispat denir.

Olmayan Ergi Yöntemi (Karşıt Ters) Yöntemi ile İspat: p–>q önermesinin doğruluğunun yerine, q’–>p’ önermesinin doğruluğunun ispat edilmesi yöntemine olmayana ergi yöntemi ile ispat denir.

Doğrudan İspat Yöntemi:p–>q şeklindeki bir teoremde doğru olarak verilen p önermesi ile başlanarak q önermesinin doğruluğunun gösterilmesi yöntemine doğrudan ispat yöntemi denir.

Çelişki Yöntemi ile İspat:Bir teoremin hükmün değilinden hareketle genel bir çelişki elde etme yöntemidir.
Bu yöntemde p–>q bileşik önermesinin doğru olduğunu ispatlamak yerine p–>q bileşik
önermesinin değili olan (p–>q)’=(p’Vq)’=p/\q’ önermesinin yanlış olduğunu göstermek yeterlidir.

11.Sınıf İleri Matematik Ders Kitabı Sayfa 43 cevapları,çözümler – Ada Yayınları


    

One comment on “Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları – Ada yayınları

  1. Ya lütfen sayfa 48 in cevplarını bugün paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir