Trigonometrik fonksiyonların periyodu ve grafiği

Posted on by 0 comment

Trigonometrik fonksiyonların değeri belli bir değerden sonra tekrar etmeye başlar.İşte bu tekrar durumuna “trigonometrik fonksiyonların periyodu” denir.
Yani ;
Sin(x+2π )=Sinx , Sin(x+4π )=Sinx …..Sin(x+2kπ )=Sinx
Cos(x+2π )=Cosx , Cos(x+4π )=Cosx …..Cos(x+2kπ )=Cosx

Görüldüğü gibi Sin ve Cos fonksiyonları 2π’nin katlarında tekrar ediyor.Ve bunlardan en küçüğü olan 2π ye bunların periyodu diyoruz.

periyodbununicin

Trigonometrik fonksiyonların grafiği sadece periyod aralığında çizilir.

Şimdi konunun özetini, ve örneklerle vermeye çalışalım:

oscos

 


    

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir