Trigonometrik fonksiyon grafiklerinde dönüşüm

Posted on by 0 comment

Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini,(özelliklesinüs ve kosinüs) sinx,cosx,tanx ve cotx grafikleri üzerindeki belli noktaların dönüşümü kullanarak çizebiliriz.f(x)=3.sinx, g(x)=sin2x-1 , h(x)=2.cos3x+1 vb fonksiyonların grafiklerini örnekte anlatıldığı şekilde belli noktaların dönüşümü ile daha anlaşılır ve mantıklı olduğunu düşünüyoruz.

Örneğin,g(x)=3.sin4x-1 grafiğinin geçtiği noktaları bulurken, sinx üzerindeki noktalara (x/4,3y-1) dönüşümü uygulanır. Zaten bu dönüşüm yapılınca ayrıca periyot da bulunmuş oluyor.Nitekim bu örnekteki f(x) in periyotu zaten dönüşümle T=2pi/4 olacaktır.Periyot kuralını kullansak da aynısı karşımıza çıkacak.

 

Ders kitaplarında olsun,kaynaklarda olsun,grafiği çizilecek fonksiyonun geçtiği belli noktalar genelde tablo ile bulunuyor.Daha sonra noktalar belirlenerek grafik çiziliyor.Halbuki yeni müfredatta 10.sınıftan başlanarak grafiklerin dönüşümle çizilmesi öneriliyor.

Aynı durum paraboller için de geçerli.Dönüşümle öğrencilerin parabol çizimlerini daha kolay anladıklarını düşünüyorum.

Ben buradan hareketle, 2016-2017 yılında LYS ‘de dönüşümün yer aldığı grafik sorularının sorulacağını tahmin ediyorum.


    

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir