Önermeler


Yeni müfredata göre 11.Sınıf ileri Düzey Matematik dersinin ilk konusu Mantık
(30 Saatlik).Bu konuda ilk başlık;Önermeler ve Bileşik Önermeler

Önerme nedir?mantik-beyin
Önermenin Doğruluk Değeri
Denk Önermeler
Bir Önermenin Olumsuzu(Değili)

Önerme:Kesin olarak doğru ya da yanlış hüküm bildiren ifadeler önerme olarak
adlandırılır.Önermeler; p, q, r, … gibi küçük harflerle gösterilirler.

Önermenin Doğruluk Değeri:Bir önermenin doğru ya da yanlış olması, bu önermenin doğruluk değeridir. Önerme doğru ise doğruluk değeri “1” ya da “D” ile, yanlış ise doğruluk değeri “0” ya da “Y” ile gösterilir. Doğruluk değerleri genellikle doğruluk tablosu denilen bir tablo ile gösterilir.

Denk Önermeler:Doğruluk değerleri aynı olan iki önerme denk önermelerdir. p ve q gibi iki önermenin denkliği p ≡ q biçiminde gösterilir.

Bir Önermenin Olumsuzu(Değili):Hükmünün olumsuzu alınarak oluşturulan yeni önerme, bu önermenin olumsuzu (değili) olarak adlandırılır. Bir p önermesinin olumsuzu p’ ile gösterilir.

Category: İleri Düzey

    

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir