Bölme ve Bölünebilme Kuralları

Posted on by 0 comment

Tam Sayılarda Bölünebilme ve Özellikleri

bolme1

bolme2

Bölen ile Kalan Arasındaki Bağıntılar

A ve B tam sayılarının x tam sayısına bölünmesinden elde edilen
kalan sırasıyla m ve n olsun

bolme3

 

 

 

 

 

Bölünebilme Kuralları

a) 2 ile Bölünebilme Kurallı:
Birler basamağı; 2 nin katı olan sayılar (çift sayılar) 2 ile tam bölünebilir. 2 ile tam bölünmeyen sayının kalanı 1 dir.

b) 3 ile Bölünebilme Kuralı:
Rakamlarının sayı değerlerinin toplamı, 3 ün katı olan sayılar 3 ile tam bölünebilir.

c) 4 ile Bölünebilme Kurallı:
Bir doğal sayının son iki basamağı (onlar ve birler) 4 ün katı veya 00 ise bu sayı 4 ile tam bölünebilir. 4 ile bölümünden kalan, sayının sonundaki iki basamaklı sayının 4 ile bölümünden kalanına eşittir.

ç) 5 ile Bölünebilme Kuralı:
Bir doğal sayının birler basamağındaki rakam 0 veya 5 ise bu sayı 5 ile tam bölünür.
Bir sayının 5 ile bölümünden kalan, sayının birler basamağının 5 ile bölümünden
kalanına eşittir.

d) 9 ile Bölünebilme Kuralı:
Bir doğal sayıyı oluşturan rakamlarının sayı değerleri toplamı 9 veya 9 un katı ise
bu doğal sayı 9 ile tam bölünebilir.
Bir doğal sayının 9 a bölümünden kalan, bu doğal sayının rakamlarının sayı değerleri
toplamının 9 ile bölümünden elde edilen kalana eşittir.

e) 11 ile Bölünebilme Kuralı:
Verilen bir doğal sayının basamaklarındaki rakamlar birler basamağından başlayarak sola doğru birer atlayarak gruplandırılır. Her gruptaki rakamlar toplanır. İki toplamın farkı 11 in katı veya 0 ise bu doğal sayı 11 ile tam bölünebilir.
abcdef doğal sayısında a(-)b(+)c(-)d(+)e(-)f(+) şeklinde gruplandırılır
(f + d + b)–(e + c + a) = 11·k
bölümünden (k tam sayı) ise bu abcdef sayı 11 ile tam bölünebilir.

Asal Sayı ve Aralarında Asal
1 ve kendisinden başka böleni olmayan sayılara asal sayı denir. 1 in böleni sadece
kendisi olduğundan 1 asal sayı değildir.
En küçük asal sayı 2 dir.
2 den başka çift asal sayı yoktur.
1 den başka ortak böleni olmayan sayılara aralarında asal sayılar denir.


    

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir