Her (∀) ve Bazı (Ǝ) Niceleyicileri – Açık Önerme

Posted on by 1 comment

Her (∀) ve Bazı (Ǝ) Niceleyicileri – Açık Önerme Konu Özeti

Her (∀) (Evrensel) ve Bazı (Ǝ) (Varlıksal) Niceleyicileri:

Her” sözcüğü ile “bütün” sözcüğü aynı anlama gelir. Bu sözcük “” sembolü ile gösterilir.∀x, P(x) önermesinin doğru olması için x in bütün değerleri için doğru olması gerekir.Fakat x in en az bir değeri için P(x) yanlış oluyorsa ∀x, P(x) önermesi yanlış olur.

Bazı” sözcüğü ile “en az bir” ifadesi aynı anlama gelir. Bu sözcük “Ǝ” sembolü ile gösterilir.Ǝx, P(x) önermesinin doğru olması için P(x) in doğru olduğunu bir x değeri için göstermek yeterli olur.

herbazi

Açık Önermeler:
İçerisinde en az bir değişken bulunan ve bu değişkene (veya değişkenlere) verilen
değerlere göre doğru ya da yanlış olan önermelere açık önerme denir. Denklemler ve
eşitsizlikler birer açık önermedir. Değişkenin açık önermeyi doğrulayan değerlerinin
kümesine doğruluk kümesi denir.

acikonerme

 


    

One comment on “Her (∀) ve Bazı (Ǝ) Niceleyicileri – Açık Önerme

  1. […] Evrensel(her),Varlıksal(bazı) niceleyiciler ve açık önermelerle ilgili alıştırmaların çözümleri: […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir