11.Sınıf İleri Düzey Matematik Konuları

Posted on by 1 comment

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 11.Sınıflar Geometri-Matematik derslerini matematik Dersi adı altında haftada 6 saat olarak görecekler.Ve iki düzeyden oluşmaktadır;Temel ve İleri Düzey olmak üzere.

11.Sınıf İleri Düzey Matematik Konuları;iki temel bölümden oluşuyor;
A-Sayılar ve Cebir:
Mantık,Modüler Aritmetik,Denklem ve Eşitsizlik Sistemi,Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar,Diziler
B-Geometri:Trigonometri,Dönüşümler

11.Sınıf İleri Düzey Matematik Konuları;11matematik-ileri

MANTIK (30 saat)
Önermeler ve Bileşik Önermeler
Açık Önermeler ve İspat Tekniklerİ;

MODÜLER ARİTMETİK (18 saat)
Bölünebilme
Modüler Aritmetikte İşlemler

DENKLEM ve EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ (48 saat)
Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümü
İkinci Dereceye Dönüştürülebilen Denklemler ve Denklem Sistemleri
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemleri

TRİGONOMETRİ (46 saat)
Yönlü Açılar
Trigonometrik Fonksiyonlar
İki Açının Ölçüleri Toplamının ve Farkının Trigonometrik Değeri
Trigonometrik Denklemler

ÜSTEL ve LOGARİTMİK FONKSİYONLAR (36 saat)
Üstel Fonksiyon
Logaritma Fonksiyonu
Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler

DİZİLER (18 saat)
Gerçek Sayı Dizileri

DÖNÜŞÜMLER (20 saat)
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
Öteleme, Yansıma, Dönme ve BunlarınBileşimlerini İçeren Uygulamalar

En dikkat çeken noktalardan biri daha önceki yıllarda matematik konusu olan trigonometri burada geometri konusu olarak yer almış.Gerçi geometri diye bir ders olmadığı için çok da önemli değil.


    

One comment on “11.Sınıf İleri Düzey Matematik Konuları

  1. […] 11.Sınıf İleri Düzey Matematik Konuları (bakabilirsiniz..) […]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir