Monthly Archives: Şubat 2018

İleri Matematik Kitabı Sayfa 188 Cevapları – Nova Yayınları

Posted on by 0 comment

Bu sayfadaki alıştırmaları çözmeden önce,eğer bu konuyu gerçekten çok iyi öğrenmek istiyorsanız “Trigonometrik değerleri bulurken onlarca formülü ezberlemeye son!” başlıklı yazıyı okumanızı öneriyorum.

Web’de burada anlatılanları ezberleme taktiği ile ilgili yazı yada video bulabilirsiniz.Ancak bu konunun ezber yerine bu şekilde anlaşılmasının daha doğru olacağını düşünüyoruz.

Ancak ben yine burada çok işimize yarayacak noktayı aynen oradan alıntı yapıyorum:

Bu açıların oranlarını bulurken işaretini belirledikten sonra,bu iki eşitlikten istediğimizi kullanabiliriz.Ancak eğer ;180 veya 360 kullanılırsa oran değişmez,90 veya 270 kullanılırsa trigonometrik oran Sin—Cos,Tan–Cot şeklinde değişir.

2017-2018 Yılı 11.Sınıf İleri Matematik Ders Kitabı Sayfa 188 CevaplarıNova Yayınları

İleri Matematik Kitabı Sayfa 187 Cevapları – Nova Yayınları

Bu sayfada temel açıların trigonometrik oranları ve oranlar arasındaki bağıntılarla ilgili alıştırmalar olduğu için bunlarla ilgili bir kaç hususu vurgulayalım:

Konuyu yukarıdaki resimle özetlemeye çalıştım.Bunu biraz izah etmeye çalışayım.Bunlar:
a) Yatay eksen kosinüs ekseni,dikey eksen sinüs ekseni.Bu nedenle bu eksenlere karşılık gelen 0,90,180,270 ve 360 dereceli açıların sinüsü ya 1 (-1) ‘dir yada 0’dır.
b) Buna karar vermek için şuna dikkat edeceğiz:Bir açının birim çemberi kestiği noktanın birinci bileşeni o açının kosinüsü,ikinci bileşeni o açının sinüsü olur.Çünkü A(x,y) x ekseni kosinüs ekseni, y ekseni sinüs eksenidir artık.
Örneğin;90 derecenin karşılık geldiği noktanın bileşenleri B(0,1) olduğu için Sin90=1, Cos90=0
c) Bir açının işareti bölgelere göre değişir.Bunu belirlemek için eksenlerin sağ ve üst kısımlarının pozitif(+),aşağı ve sol tarafın negatif(-) olduğunu biliyor olmamız yeterli.Tanjantın ve kotanjantın işareti, sinüs ve kosinüsün aynı işaretli olduğu bölgelerde pozitif,zıt olduğu bölgelerde negatiftir.
Örneğin:150 dereceli açının trigonometrik işaretlerini belirleyelim.150 derecelik açı 2.bölgededir.Ve ikinci bölgede sinüs +, kosinüs – ve bunlar zıt olduğu için diğerleri negatiftir.Yani; sin150(+),cos150(-),tan150(-),cot150(-)
d) Belli bir oran verilip diğer oranlar verildiğinde sayısal değeri bulmak için dik üçgenden yararlanırız.İşaretlerini c’de anlattığım gibi belirleriz.
e) Trigonometrik oranlarla ilgili sadeleştirme sorularında ilgili formülleri zaten sorunun çözümünün hemen yanında verdim.

Yalnız şunu da söyleyeyim;bu sayfadaki 2.soruyu çözebilmeniz için bir asının esas ölçüsünün nasıl bulunduğunu tekrar etmeniz gerekir

2017-2018 Yılı 11.Sınıf İleri Matematik Kitabı Sayfa 167 Cevapları-Çözümleri –Nova Yayınları