Category Archives: Temel Düzey

Temel Matematik Ders Kitabı Sayfa 14-15 Cevapları – Aydın yayınları

Posted on by 0 comment

Aritmetik Dizi:Bir dizinin ardışık iki terimi arasındaki fark daima aynı sabit sayıya eşitse bu dizi, aritmetik dizidir.
Diğer bir deyişle genel terimi f(n) olan dizide her sayma sayısı için
f(n + 1)–f(n)=r olacak şekilde bir r gibi reel sayı varsa dizi aritmetik dizidir.Bu r değerine aritmetik dizinin sabiti denir.
Aritmetik dizinin genel terimi,f(n)=f(1)+(n – 1).r dir.

11.Sınıf Temel Matematik Ders Kitabı Sayfa 14-15 Cevapları,Çözümleri – Aydın yayınları

Bu sayfadaki dokuz sorunun tamamı da aritmetik diziyle ilgili.

Temel Matematik Ders Kitabı Sayfa 8 Cevapları – Aydın yayınları

Posted on by 2 comments

2016-2017 Yılı 11.Sınıf Temel Matematik Ders Kitabı Sayfa 8 Cevapları,Çözümleri- Aydın Yayınları

Dizi:Tanım kümesi pozitif tam sayılar kümesi olan her fonksiyona dizi adı verilir.

Bir üçgensel sayı, 1’den n,e kadar olan n doğal sayının toplamıdır.İlk 10 üçgensel sayı şunlardır: 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55

Üçgensel Sayılar Dizisi:Bu sayı dizisinin terimleri, terim numarası ile terim numarasından önceki doğal sayıların toplamından oluşuyor.1, 3, 6, 10, 15,… şeklinde devam eden sayı örüntüsü üçgensel sayılar dizisi olarak bilinir.

Karesel Sayılar Dizisi:Bu sayı dizisinin terimleri, terim numarasının karesinden oluşur.Örneğin dizinin 15.adımında 15² = 225 tane kare vardır.1, 4, 9, 16, 25,… şeklinde devam eden sayı örüntüsü karesel sayılar dizisi olarak bilinir.